Browse Tag by จักรยาน
SBO

กีฬาพุ่งแหลนและจักรยานเสือภูเขา

sbobeth711

กีฬาพุ่งแหลน

พุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องพุ่งแหลนที่มีน้ำหนักเท่า ๆ กันโดยพุ่งแหลนออกไปข้างหน้า ผู้ที่พุ่งได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะการพุ่งแหลนเป็นกรีฑาที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและจะต้องใช้กำลังและความรวดเร็วในการพุ่งด้วยเพราะต้องพุ่งออกไปให้ไกลที่สุดจึงจะชนะได้ การพุ่งแหลนมีทั้งยืนอยู่กับที่และวิ่งพุ่งแหลนแล้วแต่ความถนัด Continue Reading