Uncategorized

การป้องกันกีฬายูโด SBOBET

sbobeth384

การแก้ไขข้อบกพร่องในการจับเสื้อ

ในการเริ่มฝึกหัดเล่นกีฬายูโด ผู้ที่เริ่มฝึกควรจะระวังในเรื่องของการเข้าจับเสื้อของคู่ต่อสู้ เราควรจะคำนึงถึงความปลอดภัย และควรให้เกียรติแก่คู่ต่อสู้ของเรา นักยูโดหนุ่มหลายคนติดนิสัยการใช้เทคนิคขณะที่จับคอเสื้อคู่ต่อสู้ได้ แทนที่จะจับแขนเสื้อ ซึ่งเป็นตามจิตสำนึกซึ่งจะทำให้แขนเจ็บเมื่อล้มลงพื้นและพยายามที่จะใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง ไม่ว่าก่อนการใช้เทคนิคหรือกำลังจะใช้เทคนิคหนึ่งกับคู่ต่อสู้ควรจะจับตามองที่ใดนั้นเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวโดยหลักการทั่วไปแล้วเราควรจะมองไปที่คอหรืออกของคู่ต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม พยายามหลีกเลี่ยง การมองตาคู่ต่อสู้จรกว่าเราจะได้ใช้เวลาฝึกอย่างมากพอจนเกิดความชำนาญ จึงจะคลายความเครียดทางจิตวิทยาและมองตามความเคลื่อนไหว ของแต่ละส่วนไปตามความจำเป็น

มีคำกล่าวว่าเมื่ออยู่ห่างจากคู่ต่อสู้ จงมองเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไกลแต่เทคนิคยูโดระยะประชิตตัว ซึ่งต้องจับแขนเสื้อหรือมือของคู่ต่อสู้ การมองในลักษณะดังกล่าว จึงใช้ไม่ได้ เราควรที่จะคาดการณ์ และอ่านความเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ ท่าทาง กิริยา ๆ ที่เขาจะใช้เพียงแต่ความตั้งใจ ของเขาโดยใช้ดุลพินิจของเราให้ได้ โดยสังเกตจากบรรยากาศในขณะการต่อสู้ ไม่เพียงแต่ใช้สายตาเท่านั้น แต่เราควรจะต้องพยายามอ่านจิตใจคู่ต่อสู้ให้ได้ด้วย เราไม่ใช้เพียงแต่สายตาแต่เราต้องใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ในการอ่านเกมของคู่ต่อสู้

การรุกและการถอยในยูโด

กีฬาประเภทการต่อสู้นั้นจะมีเชิงรับและเชิงรุกเพื่อที่จะเข้าทำคู่ต่อสู้และเมื่อเข้าทำได้เราจะทำการถอยเพื่อตั้งรับและสวนกลับ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา มวยไทย มวยสากล หรือ ยูโดนั้นก็จะมีการรุกและการถอยของตัวนักกีฬาเอง การรุกและถอย เป็นพื้นฐานสำคัญของการเคลื่อนไหวทำให้เคลื่อนตัวตรงไปข้างหน้า ถอยหลังไปทางซ้ายหรือขวาไปตามตำแหน่งที่ต้องการ ถ้าวิธีเคลื่อนเท้าและตัวของเราถูกต้องเป็นไปตามท่าทางต่าง ๆ

และวิธียืนกับคู่ต่อสู้การเคลื่อนไหวต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติตามเทคนิคนั้น ๆ โดยปราศจากการเกร็ง เมื่อเคลื่อนไหวจะเป็นเหตุให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ เพื่อให้เกิดความชำนาญการเคลื่อนไหวแบบ รุกและถอย ก่อนเดินต้องฝึกเดินให้ชำนาญเสียก่อนโดยทั่วไปมนุษย์เราจะเดินโดยวางน้ำหนักบนเท้าที่ก้าวไปข้างหน้าขณะที่เตะพื้นแล้ว จึงก้าวเท้าอีกข้างหนึ่ง ถ้าเดินถอยหลังกระบวนการก็จะเหมือนกันเพียงแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง

การเดินธรรมดาจะวางน้ำหนักบนเท้าข้างหนึ่งในช่วงระยะที่ร่างกายยังอยู่หลังส้นเท้าข้างที่หนุนอยู่ การเดินแบบกีฬายูโด ต้องเคลื่อนไหวขา กะโพกและตัวไปข้างหน้าหรือข้างหลังพร้อมกันจะต้องไม่ยื่นเท้าหนึ่งไปข้างหน้าให้ตัวอยู่หลังหรือยื่นตัวไปข้างหน้า โดยเท้าข้างหนึ่งยังอยู่หลัง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวหรือเสียสมดุลในขณะเคลื่อนไหว อันจะเป็นเหตุให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ในที่สุด ในการรุกและการถอยเราไม่ควรทำอย่างประมาดคู่ต่อสู้ การรุกทุกครั้งเราต้องสังเกตคู่ต้องสู้ไว้อยู่เสมอ