Uncategorized

มารยาท SBOBET ที่ดีของนักกีฬาวอลเลย์บอล

sbobeth488

นักกีฬาวอลเลย์บอลที่ดี นอกจากจะเล่นกีฬาได้ยอดเยี่ยมแล้ว หากอยากให้เป็นที่ชื่นชอบและประทับใจ ป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือมารยาทในการเล่นวอลเลย์บอล  การเล่นวอลเลย์บอลนอกจากจะสามารถช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักความสามามัคคี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สิ่งที่นักกีฬาวอลเลย์บอลต้องคำนึงและต้องปฏิบัติตัว โดยเฉพาะในการแข่งขันต่างๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลต้องมีมารยาทที่ดีด้วย

มารยาทที่ดีของนักกีฬาวอลเลย์บอล จะต้องแต่งกายให้เหมาะสม ไม่ว่าเป็นเสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า ที่ถูกต้องตามกฏระเบียบของการแข่งขัน เมื่อทำการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตนตามกติกาอย่างเคร่งครัด เล่นวอลเล่ย์บอลอย่างมีมารยาทโดยการให้เกียรติต่อผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วย  ขณะทำการแข่งขันไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ และพูดจาโต้เถียง ก้าวร้าวต่อเพื่อนในทีม หรือกับฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงกรรมการผู้ตัดสินด้วย และต้องยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสิน

ขณะทำการแข่งขันนักกีฬาจะต้องเล่นกีฬาด้วยความตั้งใจและมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ เมื่อทำแต้มได้ ไม่ควรแสดงความดีใจมากจนเกินไป หรือเยาะเย้ย ท บถมฝ่ายตรงข้ามเด็ดขาด ที่สำคัญในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลรวมไปถึงกีฬาประเภทอื่นๆด้วย ต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เมื่อเพื่อนร่วมทีมทำลูกเสียหรือเกิดการฟาวล์ ไม่ควรดุ ด่า ว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ตรงกันข้าม ควรให้กำลังใจและให้อภัยกัน

มารยาทที่ดีของผู้ดูกีฬาวอลเลย์บอล SBOBET

กีฬาวอลเล่ย์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถและสมาธิ ความคล่องตัว มีไหวพริบมากพอสมควร เป็นกีฬาที่เมื่อมีการแข่งขันแล้ว จะมีผู้ชมเข้าไปดูการแข่งขันมากมายร่วมเชียร์ทีมของตัวเอง ซึ่งสามารถทำได้ เพราะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักกีฬาและเพื่อความสนุกสนานในการดูมากขึ้นด้วย แต่ผู้ชมที่ดีก็ต้องมีมารยาทในการชมด้วย การมีมารยาทในการชมจะช่วยให้การเชียร์วอลเล่ย์บอลนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนี้

-นั่งชมการแข่งขันด้วยความเป็นระเบียบ ไม่ยืนขวางหรือนั่งเกะกะคนอื่นที่กำลังนั่งดูการแข่งขันอย่างตั้งใจ ต้องไม่ส่งเสียงดังมากเกินไปในขณะที่นักกีฬาที่ทำการแข่งขันนั้นต้องการสมาธิ ไม่ร้องเสียงดังหรือตะโกนในขณะที่ผู้ชมคนอื่นๆเงียบ เพื่อให้นักกีฬาได้ใช้สมาธิในการเล่นวอลเลย์บอล

-เมื่อนักกีฬาและผู้ตัดสินเริ่มการแข่งขัน ในขณะที่เดินลงสนามควรปรบมือเพื่อเป็นการให้เกียรตินักกีฬา โค้ชและผู้ตัดสิน ในขณะแข่งขันนักกีฬาท่านใดที่เล่นได้ดี สามารถทำคะแนนให้ทีมได้มาก และเล่นได้ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจควรปรบมือเพื่อเป็นการชื่นชมและชมเชยในฝีมือและผลงานที่สามารถทำได้ดี อีกทั้งยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาได้ดีอีกด้วย เมื่อทำการแข่งขันเสร็จ ย่อมจะมีทั้งทีมที่ชนะและทีมแพ้ สำหรับทีมที่แพ้ไม่ควรเยาะเย้ยหรือทำให้เสียกำลังใจ ควรปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกัน เพราะการแข่งขันทุกรายการจะต้องมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เป็นเรื่องปกติของกีฬา

-ไม่ควรแสดงกริยามารยาทที่ไม่ดี โวยวาย เสียงดัง พูดจาหยาบคาย อาทิเช่น โยนหรือขว้างปาสิ่งของ เมื่อไปพอในการแข่งขันหรือการตัดสิน เป็นสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด ควรเคารพกติกาและการตัดสินของผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการการแข่งขัน