Browse Month by February 2018
บทความกีฬา

วิธีการตีลูกลอยในอากาศต่ำด้วยหลังมือในกีฬาเทนนิส

การตีลูกลอยในอากาศมีหลายวิธีให้ผู้เล่นได้เล่นกัน วิธีการตีแต่ละวิธีก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการตีลูก โดยการตีลูกที่ได้รับความนิยมและผู้เล่นทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อใช้การในฝึกซ้อมตนเองคือการตีลูกลอยในอากาศต่ำด้วยหลังมือ การตีลูกแบบนี้จะแตกต่างกับการตีลูกด้วยหน้ามือ ทำให้ผู้เล่นอาจจะสับสนบ้างเป็นบ้างครั้ง แต่การตีลูกด้วยหลังมือก็สามารถทำได้ง่ายๆ Continue Reading