Browse Month by April 2016
บทความกีฬา

สโมสรฟุตบอลอังกฤษไม่ใช่งานง่ายของมหาเศรษฐี

หลังจากบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายต่างก็ไปซื้อสโมสรฟุตบอลอังกฤษกันเหมือนซื้อของเล่น  จนหน่วยงานทางการเงินของอังกฤษต้องตั้งทีมตรวจสอบว่าจะเอาเงินผิ

ดกฏหมายมาฟอกหรือไม่ Continue Reading