Uncategorized

ลักษณะของลูกบาสเกตบอลที่ได้มาตรฐาน

magicmarinac.com ลูกบาสเกตบอล (Basketballs) จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับกีฬาบาสเกตบอล เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดการแข่งขัน รวมไปถึงในช่วงการฝึกซ้อมจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ ที่ทำให้เกมส์การแข่งขันสามารถดำเนินต่อไป สำหรับลักษณะของลูกบาสเกตบอลที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น พอจะกล่าวสรุปได้ดังนี้

  1. ลูกบอลต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมมีสีส้ม เพื่อให้สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดทั้งนักกีฬา ผู้ชม และกรรมการผู้ตัดสิน นอกจากนี้โดยรอบของลูกบอลต้องมี 8 ช่องกลีบ กรุและเย็บเชื่อมต่อกันจนแนบสนิทและต้องมีความกว้างไม่เกิน 0.635 เซนติเมตร
  1. ผิวด้านนอกจากลูกต้องทำมาจากวัสดุที่เป็นหนัง หนังสังเคราะห์ ยาง หรือวัสดุสารสังเคราะห์
  1. เมื่อสูบลมเข้าไปแล้ว ถ้าทดลองปล่อยสู่พื้นสนามโดยความสูง 1.80 เมตร วัดจากบริเวณด้านล่างของลูก ลูกบอลต้องกระดอนขึ้นสูง 1.20 – 1.40 เมตร เมื่อวัดจากด้านบนของลูกบอล
  1. ขนาดของลูกบอลต้องมีเส้นรอบวงไม่น้อยไปกว่า 74.9 เซนติเมตร และต้องไม่เกิน 78 เซนติเมตร หรือจะเรียกกันว่าลูกบอลเบอร์ 7 สำหรับน้ำหนักกำหนดให้มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 567 กรัม และต้องไม่มากไปกว่า 650 กรัม
  1. ในการแข่งขันทีมเหย้าต้องเตรียมลูกบาสเกตบอลไว้อย่างน้อย 2 ลูก และต้องเป็นลูกที่ได้รับการยินยอมจากผู้ตัดสิน โดยผู้ตัดสินจะพิจารณาเลือกไว้เพียงลูกเดียว

การกำหนดลักษณะต่างๆ ของลูกบอลไว้ก็เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์แก่นักกีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม ช่วยให้สามารถกำหนดน้ำหนักและความแม่นยำในการโยนลูกได้อย่างถูกต้อง