บทความกีฬา

การฝึกการใช้ขาบนบกสำหรับการว่ายน้ำท่ากบ

 

การว่ายน้ำท่ากบ เป็นการว่ายน้ำท่าหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับคนทั่วไปหรือนักกีฬาเองก็ใช้ท่านี้ในการแข่งขัน อาจเป็นเพราะความว่องไวในการเคลื่อนที่หรือความถนัดของนักกีฬาเอง

โดยการว่ายน้ำท่ากบนี้ถือเป็นท่าว่ายน้ำที่ยากท่าหนึ่ง แต่หากผู้ว่ายมีทักษะที่ดี การว่ายน้ำท่านี้ก็เป็นเรื่องที่ง่าย

 
การกีฬาว่ายน้ำท่ากบเป็นการว่ายน้ำที่ต้อใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แขนและการใช้ขา หากมีความสัมพันธ์กันดี ก็สามารถว่ายน้ำท่ากบได้ โดยการว่ายน้ำท่ากบสิ่งที่สำคัญ อยู่ที่แขนและขา ซึ่งการฝึกการใช้ขาเป็นสิ่งจำเป็น มีวิธีการฝึกดังนี้
 
1. นั่งลงกับพื้น เหยียดขาไปข้างหน้า ให้ปลายเท้างุ้ม วางมือไว้ข้างหลัง
 
2. ยกเข่าสูงขึ้นจากพื้นพอประมาณ งอเข่าและขาอ่อนให้ชิดติดกัน ปลายเท้าแยกห่าง แบะเท้าออกข้างๆให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่กับสะโพก ปลายเท้างอเข้าหาหน้าแข้ง
 
3. จากนั้นเหยียดขาไปข้างหน้าในลักษณะออกข้างๆเป็นเส้นโค้ง เหยียดให้สุดขา แล้วกลับสู่ท่าเดิม
 
การฝึกการใช้ขาตามขั้นตอนนี้เป็นการฝึกบนบก เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนลงน้ำ ทำตามขั้นตอนนี้เป็นประจำ จนเกิดความชำนาญแล้ว ค่อยลงสระน้ำ เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ขา หากการใช้ขายังไม่สามารถใช้ได้คล่อง ให้กลับมาฝึกตามขั้นตอนเหล่านี้ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะชำนาญ และสามารถใช้ขาได้จริงเมื่ออยู่ในสระ สำหรับใครที่ยังว่ายน้ำท่ากบไม่เป็นก็ต้องมาเริ่มฝึกการใช้ขาบนบกจนกว่าจะชำนาญและฝึกการใช้ขาในทักษะอื่นต่อไป